İstinat Duvarı

İstinat Duvarı Nasıl Yapılır ?

İstinat duvarı yapımında dikkat edilmesi gereken en önemli husus taşıyacağı malzemeye ve ağırlığa göre şeklinin ve boyutunun hesaplanmasıdır. Günümüzde çöken ve yıkılan istinat duvarları bu kurala uyulmadığından bir çok can ve mal kaybına neden olmaktadır.  Bunun içindir ki istinat duvarı yapımı için mutlaka o alanda yetkin kişi veya kurumlara başvurulmalıdır.  Başvuracağınız bu yerler istinat duvarını yapmadan önce mutlaka zemin araştırması yapmaktadırlar.  Daha sonrasında yapılacak zemine ve araziye uygun istinat duvarı çeşitlerinden hangisinin en uygun ve güvenli olacağına karar verirler. Duvar temelinin zeminden kaç metre aşağıya inmesi gerektiği, kaç metre aralıklarla dilitasyon derzi bırakılacağı gibi teknik bir çok konuyu göz önünde bulundurarak hesaplamalarını yaparlar.


İstinat duvarı yapımında adım adım izlenecek yollar kabaca şu başlıklar altında sıralanabilir.


Saha ve Alt Zemin Hazırlığı

Temel Uygulaması

Drenaj Sisteminin Kurulması

Hafriyat Koruması ve Drenaj

EnviroGrid Kesitlerinin Uygulanması

Jeosentetik Takviye Uygulaması (dizaynın gerektirmesi halinde)