Beton Bahçe Duvarı

Bahçe Duvarı Nasıl Yapılır ?

İlk işlem olarak duvarın yapılacağı yerin zemin etüdü gerçekleştirilir. Burada önemli olan duvarın zamanla çökme, eğilme, düşme, çatlama gibi oluşabilecek türlü bozulmaları en başından önlemek asıl amaçtır.

Gerçekleştirilen zemin etüdü sonuçlarına göre temelin derinliği, kalınlığı, temelde kullanılacak demir miktarı ve ölçüleri hesaplanır. Daha sonra  temel kalıpları kurulur ve temel ile duvarı destekleyecek sütun kalıpları inşa edilir. Beton mikserleri yardımıyla kurulan kalıplar doldurulur ve beton kurumaya bırakılır.

Beton kuruduktan sonra kalıplar sökülür. Temel ve sütun yapısı test edilerek herhangi bir sorun olmadığından emin olunarak temel üstlerine ve sütunlar arasına yapılacak kaba duvar kalıpları önce demir kafesleri örülerek kalıplar kapatılır. Kaba duvar betonu dökülür ve kuruması için beklenir.

Beton kuruduktan sonra kalıplar sökülür. Temel ve sütunlar arasındaki bağlantılar kontrol edilerek duvarın herhangi bir bozukluğu olup olmadığı görülür. Duvar hattının ana gövdesi yapıldıktan sonra seçtiğiniz ve bahçenize ahenk katacak desenli kalıplarımız kurulur.

Kalıptaki desenlerin niteliğine göre dökülecek çimentonun inceliği ve kalitesi ayarlanır. Bunu yapmamızın nedeni kalıptaki desenlerin en ince ayrıntısına kadar belirgin bir şekilde net olarak duvarda oluşması gerektiği içindir. Ancak çok fazla ince olursa ana duvar gövdesine eklemlenmesi zorlaşır ve desen katmanı ana duvardan düşmeye başlar.

Bu işlem son derece ustalık isteyen bir işlem olmakla birlikte bahçe duvarı firmalarının yaptığı işin kalitesini ortaya koyan bir işlemdir. Duvarlarınızdaki desenler zamanla parçalanmaya ve dökülmeye başlamışsa bunun nedeni çimento karışımının oranını tutturamamalarından kaynaklanmaktadır.

Kurulan desen kalıpları arasına ayarladığımız karışımı döktükten sonra tekrar kuruması için beklenir.Daha sonra desen kalıpları sökülerek bahçeniz estetik görüntüsüne kavuşur.