İstinat Duvarı

İstinat Duvarı Nedir ?

Dayanmak, yaslanmak anlamlarına gelen istinat kelimesi günümüzde en çok duvarcılık alanında kullanılmaktadır. 

En genel anlamıyla istinat duvarı herhangi bir evin, yolun, v.b. korunması için yamaç eteklerine ve eğimli araziye inşa edilen duvarlardır.

İstinat duvarları belli bir amaca yönelik yapılan duvarlardır. Normal duvarlardan farkı belli bir yükü tutmak için ya da eğimli yüzeylerde arazinin kullanılabilmesi için inşa edilirler. Günümüzde düz arazilerin giderek azalması sonucu istinat duvarlarına duyulan ihtiyaç da artmıştır. İstinat duvarları belli bir binaya yer açmak için eğimli arazinin düzleştirilmesi ve oluşturulan düz alanın güvenliği için kurulan yapılardır. Güvenliği sağlamak amacıyla yapılan istinat duvarları son derece dikkat ve mühendislik bilgisi isteyen tehlikeli bir inşaattır. Bundan dolayı istinat duvarı yaptırmadan önce çok iyi araştırılmalı ve bu alandaki en uzman kişilerden yardım alınmalıdır.